KALENDÁŘ AKCÍ

Koncert v lázních Jeseník, Zrcadlový sál

04.03.2020 19:00
Na programu zazní Koncerty S. Mercadante a V. Blodka, dále Fantazie F. Dopplera, G. Hüe a P. Taffanela. Klavírní spolupráce: Jiří Hrubý

Fantazie

10.02.2020 19:30
Koncert v Aule JAMU v Brně, Komenského náměstí 6. Na programu zazní Fantazie G. Faurého, G. Hüe, F. Borna, P. Taffanela, Ph. Gauberta a F. Dopplera. Klavírní spolupráce: Jiří Hrubý

Mozartův efekt - Brno, Besední dům

25.01.2020 17:00
W. A. Mozart: Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C dur KV 299 (2.věta). Spoluúčinkují: Ivana Švestková Dohnalová (harfa), Jiří Habart (dirigent), Filharmonie Brno.  

Fantazie

22.01.2020 19:00
Koncert na ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Na programu zazní Fantazie P. Taffanela, F. Dopplera, G. Faurého, P. Gauberta, F. Borna a G. Hüe. Klavírní spolupráce: Jiří Hrubý
Záznamy: 1 - 4 ze 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

KALENDÁŘ AKCÍ

Písně, tance, uspávanky

20.09.2016 19:00
Program: Radim Bednařík: skladba na objednávku pro smyčce (premiéra). Bohuslav Martinů: Nový Špalíček (v úpravě J. Temla pro komorní ansámbl). Jan Novák: Choreae vernales pro flétnu a komorní orchestr. Václav Kaprál: Uspávanky pro mezzosoprán a komorní orchestr. Ondřej Kyas: Melodie pro smyčce.Jan...

Jarní koncert s Filharmonií Brno v Besedním domě

29.03.2013 19:30
Program: Ivo Medek - Grain - koncert pro flétnu a orchestr, M. Ravel - La Valse, R. Strauss - Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 Es dur, P. Hindemith - Metamorfózy, L. Janáček - Žárlivost. Flétna Kristina Vaculová, lesní roh Mikuláš Koska, dirigent Rostislav Hališka.

Recitál Kristiny Vaculové a Radima Pančochy v Otrokovicích

19.03.2013 19:00
Program: W. A. Mozart - Andante C dur, P. Taffanel - Fantazie na operu Mignon, O. Taktakisvili - Sonata, E. Burton - Sonatina, F. Doppler - Uherská fantazie

Adventní koncert komorního dua na zámku v Kunštátě

02.12.2012 15:00
Kristina Vaculová - flétna, Libor Janeček - kytara. Na programu zazní: J. CH. Pepush - Sonata G dur, J. B. Loeillet - Sonata a moll, F. Molino - Romance a Rondo, S. Karg-Elert - Sonata Apassionata, F. Carulli - Fantazie op. 337

Festival Janáček Brno, komorní koncert

21.11.2012 17:00
Michaela Jančaříková - soprán, Kristina Vaculová - flétna, Ondrej Olos - klavír, Korngold Quartet. Program: E. W. Korngold - "Mnoho povyku pro nic" op. 11 (transkripce pro flétnu a klavír), Árie Marietty z opery Mrtvé město, P. Haas - Sedm písní, F. Emmert - Příčino naší radosti, L. Janáček -...

Recitál Kristiny Vaculové a Radima Pančochy v Kyjově

13.11.2012 19:30
Program: C. Chaminade - Concertino, C. Reinecke - Sonata Undine, F. Doppler - Uherská fantazie, J. Mouquet - Panova flétna, F. Borne - Fantazie na operu Carmen

Recitál Kristiny Vaculové a Ivany Dohnalové v Novém Městě na Moravě

05.07.2012 22:00
Program: G. Donizetti - Sonata pro flétnu a harfu Ch. W. Gluck - Rej blažených duchů z opery Orfeus a Euridika W. A. Mozart - Andante C dur F. Chopin - Téma s variacemi (z Rossiniho opery Popelka) Z. Folprecht - Malá suita ve starém slohu S. Prokofjev - Preludium C dur pro...

Recitál Kristiny Vaculové a Radima Pančochy na HF JAMU v Brně

03.07.2012 19:30
Program: Jan Novák   -  Choreae Vernales pro flétnu a klavír   Johann Sebastian Bach  – Sonáta C dur pro sólovou flétnu   Carl Reinecke  – Sonata Undine pro flétnu a klavír   Henri Dutilleux  -  Sonatina pro flétnu a klavír

Recitál Kristiny Vaculové a Radima Pančochy v ZUŠ v Berouně

19.06.2012 19:00
Program: P. Sancan - Sonatina F. Doppler - Uherská fantazie E. Burton - Sonatina O. Mácha - Variace P. Taffanel - Fantazie na operu Mignon

Koncert komorního dua v MSD v Kolíně

24.04.2012 19:00
Kristina Vaculová - flétna, Libor Janeček - kytara. Na koncertě zazní díla A. Vivaldiho, Fr. Molina, B. Bartóka, J. Truhláře, J. Iberta a M. D. Pujola  
<< 1 | 2 | 3 >>