Festival Janáček Brno, komorní koncert

21.11.2012 17:00

Michaela Jančaříková - soprán, Kristina Vaculová - flétna, Ondrej Olos - klavír, Korngold Quartet. Program: E. W. Korngold - "Mnoho povyku pro nic" op. 11 (transkripce pro flétnu a klavír), Árie Marietty z opery Mrtvé město, P. Haas - Sedm písní, F. Emmert - Příčino naší radosti, L. Janáček - 1.smyčcový kvartet, E. W. Korngold - Smyčcový kvartet č. 3.