Kristina Vaculová

je absolventkou brněnské konzervatoře a JAMU, kde studovala u Boženy Růžičkové a Václava Kunta; na roční stáži pobývala na Hudební akademii Ference Liszta v Budapešti ve třídě Zoltána Gyöngyössyho. Mistrovskými kurzy a dílnami prošla mj. pod vedením Davida Formisana, Felixe Renggliho, Jánose Bálinta, Carin Levinne, Andráse Adorjána, Hansgeorga Schmeissera či Roberta Winna. V roce 2015 dokončila doktorský studijní program v oboru Interpretace a teorie interpretace na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

 

Během svých studií se úspěšně zúčastnila řady národních a mezinárodních soutěží, např. ARD München, Německo (2010), International Flute Competition Kraków, Polsko (2011), Europian Competition for flute, Thessaloniki, Řecko (2007).

 

Je laureátkou několika soutěží, získala např. 2. cenu v soutěži konzervatoří ČR (2000), 1. cenu v mezinárodní soutěži Concertino Praga (2001), 1. cenu na Anglo-Czechoslovak Trust v Londýně (2005), 1. cenu v národní soutěži In Bona Fidae v Hlučíně (2008), 2. cenu v mezinárodní flétnové soutěži Friedricha Kuhlau v Uelzenu v oboru sólová flétna (2009) a tamtéž 1. cenu v oboru flétnová tria a kvarteta (2011). V roce 2001 byla stipendistkou Nadace Českého hudebního fondu v Praze, v roce 2002 získala stipendium firmy YAMAHA pro jednoho studenta brněnské konzervatoře.

 

Sólově účinkovala s našimi předními orchestry; SOČR Praha, Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů, Janáčkova filharmonie Ostrava, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Opera Diversa.

 

Vystoupila na domácích hudebních festivalech; Moravský podzim, festival Petra Dvorského, festival Janáček Brno, Setkávání nové hudbyPlus,MusicOlomouc, Hudební současnost Ostrava, Forfest, Smetanovské dny, Expozice nové hudby.

 

Pravidelně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí. Spolupracuje s harfistkou Ivanou Švestkovou-Dohnalovou, s klavíristy Pavlou Reiffersovou,Jiřím Hrubým a Radimem Pančochou, je členkou komorního souboru ISHA trio.

 

Je členkou Filharmonie Brno (od roku 2012) a členkou komorního tělesa Czech Virtuosi (od roku 2010).

 

Od roku 2016 pedagogicky působí na JAMU a od roku 2006 na hudební škole ve Šlapanicích.

 

Pro Český rozhlas natočila několik snímků.