Mozartův efekt - Brno, Besední dům

25.01.2020 17:00

W. A. Mozart: Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C dur KV 299 (2.věta).

Spoluúčinkují: Ivana Švestková Dohnalová (harfa), Jiří Habart (dirigent), Filharmonie Brno.