Koncert v lázních Jeseník, Zrcadlový sál

04.03.2020 19:00

Na programu zazní Koncerty S. Mercadante a V. Blodka, dále Fantazie F. Dopplera, G. Hüe a P. Taffanela. Klavírní spolupráce: Jiří Hrubý