Písně, tance, uspávanky

20.09.2016 19:00

Program: Radim Bednařík: skladba na objednávku pro smyčce (premiéra). Bohuslav Martinů: Nový Špalíček (v úpravě J. Temla pro komorní ansámbl). Jan Novák: Choreae vernales pro flétnu a komorní orchestr. Václav Kaprál: Uspávanky pro mezzosoprán a komorní orchestr. Ondřej Kyas: Melodie pro smyčce.Jan Novák: Carmina Sulamitis pro mezzosoprán a komorní orchestr. Účinkují: Ensemble Opera Divera, Kristina Vaculová - flétna, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Gabriela Tardonová - dirigentka. Místo konání koncertu: Reduta, Zelný trh, Brno.