Baroko:

(sólová flétna)

G. Ph. Telemann: 12 Fantazií

J. S. Bach: Partita a moll BWV 1013

C. Ph. E. Bach: Sonáta a moll H.562  

(s doprovodem klavíru nebo cembala)

G. Fr. Händel: Sonáty

J. S. Bach: Sonáty BWV 1030-1035

J. M. Leclair: Sonáta G dur